Tắt Quảng cáo


  • KCONG Kênh K+1 HD
  • BONGDATV Kênh Bóng Đá TV
  • SCTV15HD Kênh Thể Thao SCTV15
  • VTC3HD VTC3HD Thể Thao
  • THETHAOTV Thể Thao TV
  • HTVTHETHAO HTV Thể Thao
  • CCTV5 CCTV5 -Thể Thao
  • CHANNEL1 Channel 1 - Chỉ Phát Khi Có Bóng Đá
  • CHANNEL2 Channel 2 - Chỉ Phát Khi Có Bóng Đá
  • CHANNEL3 Channel 3 - Chỉ Phát Khi Có Bóng Đá
  • CHANNEL4 Channel 4 - Chỉ Phát Khi Có Bóng Đá
  • CHANNEL5 Channel 5 - Chỉ Phát Khi Có Bóng Đá
  • CHANNEL6 Channel 6 - Chỉ Phát Khi Có Bóng Đá
  • CHANNEL7 Channel 7 - Chỉ Phát Khi Có Bóng Đá
  • CHANNEL8 Channel 8 - Chỉ Phát Khi Có Bóng Đá
  • CHANNEL9 Channel 9 - Chỉ Phát Khi Có Bóng Đá

  • Trực Tiếp Bóng Đá
   Ngày/giờ Trận đấu Giải Link
   20:00 13-11 Malawi vs South Sudan Africa Cup of Nations. k1
   20:00 13-11 CAR vs Burundi Africa Cup of Nations. k2
   22:00 13-11 Namibia vs Chad Africa Cup of Nations. k3
   23:00 13-11 Cameroon vs Cape Verde Africa Cup of Nations. k4
   23:00 13-11 Nigeria vs Benin Africa Cup of Nations. k5
   23:00 13-11 Sierra Leone vs Lesotho Africa Cup of Nations. k6
   02:00 14-11 Burkina Faso vs Uganda Africa Cup of Nations. k7
   02:00 14-11 Sudan vs Sao Tome and Principe Africa Cup of Nations. k8
   02:00 14-11 Angola vs Gambia Africa Cup of Nations. k9
   02:00 14-11 Senegal vs Congo Africa Cup of Nations. k10


Like và G+ Để Xem Nhanh Hơn: