Tắt Quảng cáo

Lịch phát sóng vtc7

 • 01:00

  Ca nhạc

  Thế giới âm nhạc - Số 240

 • 02:00

  Thông tin giải trí

  Just for laugh 2018 - Số 38

 • 02:30

  Bản tin

  Today 18h

 • 03:00

  Ca nhạc

  Thế giới âm nhạc - Số 241

 • 03:45

  Ca nhạc

  Những khúc vọng xưa - Số 98

 • 04:30

  Bản tin

  Today 18h

 • 04:45

  Thông tin giải trí

  Thế giới âm nhạc - Số 242

 • 05:30

  Thông tin giải trí

  Chuyện nhà mình - Số 119

 • 06:00

  Nhịp điệu cuộc sống

  Vũ điệu cuộc sống - Số 3

 • 06:30

  Thông tin giải trí

  Just for laugh 2018 - Số 51

 • 07:00

  Ca nhạc

  Những khúc vọng xưa Ver 2017- Số 78

 • 08:00

  Phim truyền hình

  Ký ức tình yêu - Tập 35

 • 09:00

  Ca nhạc

  Những khúc vọng xưa 2019 - Số 28

 • 10:00

  Thông tin giải trí

  Hành trình ước mơ xanh - Số 25 + Just for laugh Ver 2018 - Số 52

 • 10:30

  Thông tin giải trí

  365 ngày để yêu - Tập 48

 • 10:45

  Truyền hình

  Gia vị cuộc sống - Số 31

 • 11:00

  Phim truyền hình

  Của hồi môn - Tập 323

 • 12:00

  Phim truyền hình

  Sóng gió cuộc tình - Tập 14

 • 13:00

  Phim truyền hình

  Hoàng đế Porus - Tập 36

 • 14:00

  Ca nhạc

  Những khúc vọng xưa Ver 2019 - Số 43

 • 15:00

  Phim truyền hình

  Vũ động càn khôn - Tập 8

 • 16:30

  Chương trình thiếu nhi

  Nhỏ to cùng mẹ - Số 14

 • 17:00

  Phim truyền hình

  Của hồi môn - Tập 324

 • 18:00

  Thông tin giải trí

  Today 18h

 • 18:30

  Phim truyền hình

  365 ngày để yêu - Tập 49

 • 18:45

  Truyền hình

  Cẩm nang làm đẹp - Số 203

 • 19:00

  Phim truyền hình

  Vũ động càn khôn - Tập 9

 • 20:00

  Phim truyền hình

  Sóng gió cuộc tình - Tập 15

 • 21:00

  Phim truyền hình

  Hoàng đế Porus - Tập 37

 • 22:00

  Phim truyền hình

  Ký ức tình yêu - Tập 36

 • 23:00

  Bản tin

  Today 18h

 • 24:00

  Ca nhạc

  Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 90