Tắt Quảng cáo

Lịch phát sóng vtc7

 • 01:00

  Thông tin giải trí

  Thế giới âm nhạc - Số 246

 • 02:00

  Thông tin giải trí

  Just for laugh 2018 - Số 31

 • 02:30

  Thông tin giải trí

  Today 18h

 • 03:00

  Thông tin giải trí

  Thế giới âm nhạc - Số 245

 • 03:45

  Truyền hình

  Những khúc vọng xưa - Số 96

 • 04:30

  Thông tin giải trí

  Today 18h

 • 04:45

  Truyền hình

  Thế giới âm nhạc - Số 244

 • 05:30

  Thông tin giải trí

  Chuyện nhà mình - Số 118

 • 06:00

  Nhịp điệu cuộc sống

  Vũ điệu cuộc sống - Số 2

 • 06:30

  Thông tin giải trí

  Just for laugh 2018 - Số 42

 • 07:00

  Phim truyền hình

  Những khúc vọng xưa 2019 - Số 23

 • 08:00

  Phim truyền hình

  Bụi đời - Tập 34

 • 09:00

  Thông tin giải trí

  Những khúc vọng xưa 2019 - Số 25

 • 10:00

  Thông tin giải trí

  Hành trình ước mơ xanh - Số 18 + Just for laugh Ver 2018 - Số 45

 • 10:30

  Thông tin giải trí

  365 ngày để yêu - Tập 13

 • 10:45

  Truyền hình

  10h45: Gia vị cuộc sống - Số 10

 • 11:00

  Phim truyền hình

  Của hồi môn - Tập 281

 • 12:00

  Phim truyền hình

  Chỉ vì anh - Tập 41

 • 13:00

  Phim truyền hình

  Vị vua huyền thoại - Tập 106

 • 14:00

  Thông tin giải trí

  Những khúc vọng xưa Ver 2019 - Số 36

 • 15:00

  Phim truyền hình

  Độc cô hoàng hậu - Tập 16

 • 16:35

  Truyền hình

  Nhỏ to cùng mẹ - Số 16

 • 17:00

  Phim truyền hình

  Của hồi môn - Tập 282

 • 18:00

  Thông tin giải trí

  Today 18h

 • 18:15

  Thông tin giải trí

  Today Life

 • 18:30

  Thông tin giải trí

  365 ngày để yêu - Tập 14

 • 18:45

  Truyền hình

  18h45: Cẩm nang làm đẹp - Số 196

 • 19:00

  Phim truyền hình

  Độc cô hoàng hậu - Tập 17

 • 20:00

  Phim truyền hình

  Chỉ vì anh - Tập 42

 • 21:00

  Phim truyền hình

  Vị vua huyền thoại - Tập 107

 • 22:00

  Phim truyền hình

  Bụi đời - Tập 35

 • 23:00

  Truyền hình

  Today 18h

 • 24:00

  Phim truyền hình

  Những khúc vọng xưa Ver 2019 - Số 15